Евро-инженеринг ООД
Бъди с най-добрите...
Copyright © 2007 by Euro-engineering Ltd   All Rights reserved  ·  E-Mail: office@euro-eng.eu

През м.май фирмата се регистрира в Агенцията за енергийна ефективност за обследване на ефективността на сградите и издаване на сертификати клас А и клас Б.
През м.юни получихме и сертификата за регистрирането ни и за обследване на енергийната ефективност на промишлени системи.
Това ще ни позволи да усъвършенствме дейността си по диагностициране и въвеждане на енергоспестяващи мерки в  предприятията, да намалим разходите им за енергия и така да се подобри конкурентноспособността на българската икономика.


 
Тази страница е създадена с помощта на програма ФАР проект Алтернативна заетост на Европейския съюз.
 
Pablo Software Solutions