Евро-инженеринг ООД
Бъди с най-добрите...
Copyright © 2007 by Euro-engineering Ltd   All Rights reserved  ·  E-Mail: office@euro-eng.eu

Eвро-инженеринг ООД гр.Шумен работи в областта на услугите, свързани с консултиране, проектиране, модернизация и поддръжка на промишлени инсталации. Фирмата разработва проекти за енергийна ефективност и енергиен мениджмънт на промишлено оборудване.

Извършваме обследване на енергийната ефективност на обществени и частни сгради. Според Закона за енергийна ефективност сградите, които отговарят на изискванията за получаване на сертификати тип А и Б се освобождават от данък сгради за период от 7 до 10 години.

На 06.07.2007 бяха публикувани промени в ЗЕЕ, които ще влезнат в сила от 2008г.
 
Тази страница е създадена с помощта на програма ФАР проект Алтернативна заетост на Европейския съюз.
 
Pablo Software Solutions