Новини

Агенцията за енергийна ефективност е открила процедура за набиране на предложения за извършване на обследвания за енергийна ефективност с цел подобряване на конкурентноспособността на малките и средни предприятия и насърчаване на енергоспестяването.
Евро-инженеринг ООД предлага консултантска помощ при подготовката на проектното задание и извършването на  енергийното обследване. 
От месец април започнахме изграждането на модерен офис и демонстрационен център на фирмата в гр. Шумен.