Начало

Фирмата е регистрирана в Агенцията за енергийна ефективност за обследване на ефективността на сградите и издаване на сертификати клас А и клас Б.
Фирмата притежава и сертификат за регистриране и за обследване на енергийната ефективност на промишлени системи.
Това ни позволява да усъвършенствме дейността си по диагностициране и въвеждане на енергоспестяващи мерки в предприятия, да намалим разходите им за енергия и да подобрим конкурентноспособността на българската икономика.