За нас

Eвро-инженеринг ООД е създадена през 2000г. и с основаването си се занимава с поддръжка, обслужване, ремонт и модернизация на промишлени хладилни и отоплителни инсталации и разнообразни производствени машини. Характерно за нашата работа е бързата диагностика на проблемните зони и своевременното им отстраняване.
Работим с повечето от фирмите и учрежденията в регион Шумен.
Осигуряваме разработването и изпълнението на проекти по европейските програми свързани с подобряване на енергийната ефективност, обучение на персонала за въвеждане на алтернативни източници на енергия и други подобни.