Услуги

Eвро-инженеринг ООД гр.Шумен работи в областта на услугите, свързани с консултиране, проектиране, модернизация и поддръжка на промишлени инсталации. Фирмата разработва проекти за енергийна ефективност и енергиен мениджмънт на промишлено оборудване.
Извършваме обследване на енергийната ефективност на обществени и частни сгради. Според Закона за енергийна ефективност сградите, които отговарят на изискванията за получаване на сертификати тип А и Б се освобождават от данък сгради за период от 7 до 10 години.